Side cut

Side cut jest pojęciem związanym z budową deski, o którym powinny wiedzieć co nieco osoby zainteresowane nauką jazdy na desce snowboardowej. Jest to linia krzywa wyznaczająca boczne powierzchnie natarcia. Bardzo ważnym elementem i parametrem zarazem jest dłuższa oś elipsy najdłuższej części krzywej. Im jest ona większa, tym deska jest bardziej prosta. W przypadku desek dla dzieci długość osi krzywej jest równa 5 m. W przypadku desek alpejskich parametr ten może wynosić nawet kilkanaście metrów. Standardowe deski do jazdy posiadają oś łuku wynoszącą około 9 metrów. Warto znać parametry, jakie posiada deska, ponieważ dzięki temu jest możliwy trafny wybór deski. Od odpowiedniego wyboru deski zależy bardzo dużo, ponieważ w przypadku źle dobranego sprzętu już od samego początku pojawiają się problemy z jazdą na desce snowboardowej uniemożliwiające dalszą naukę. Budowa deski jest równie ważna jak jej wygląd, o ile nie ważniejsze. Budowy deski nie można zmienić po zakupie – wygląd natomiast tak.Komentarze do wpisu Side cut:

Brak komentarzy...